Algemene Voorwaarden Modevakschool Karin Versaevel                       

 

 

·       Het lesgeld en de verbruikte materialen of cursusgeld  worden steeds op de 1e les van de maand of vóór aanvang van de cursus contant of via overschrijving voldaan. Je ontvangt van mij altijd een factuur met daarop de betalingsgegevens. Inschrijving voor een cursus of workshop is pas gegarandeerd als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

·       De opzegtermijn bedraagt  4 weken en gebeurt schriftelijk (per e-mail) .

·       Verzuimde lessen kunnen in overleg worden ingehaald op één van de andere lestijden. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Lessen worden minimaal 1 uur van tevoren afgemeld. De in te halen lessen dienen in het lopende cursusjaar te worden ingehaald. Inhaallessen die aan het einde van het cursusjaar niet zijn ingehaald komen dan te vervallen. Bij opzegging vervallen alle inhaallessen. Verrekenen van verzuimde lessen is niet mogelijk.

·       In de schoolvakanties is er geen les. Een overzicht hiervan ontvang je aan het begin van een schooljaar of bij aanmelding.

·       Neem altijd het juiste gereedschap mee naar de les, gebruik geen materialen van anderen en zet overal je naam op. Raakt iets zoek dan is het zo snel te traceren.

·       Het gebruik van mijn machines en materialen is geheel voor eigen risico. Wanneer iets kapot gaat verwacht ik schadeloos gesteld te worden.

·       Mijn modevakschool is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van kledingstukken, naaigereedschappen en dergelijke.  Het achterlaten van e.e.a. is dus op eigen risico.

·       Alle tarieven en prijzen worden jaarlijks geïndexeerd met de inflatiecorrectie.

 

update 29-1-2021

Modevakschool Karin Versaevel

Langelaar 47

4847 EK  Teteringen

06-25588502